Zavod Gostoljubnost slovenskih domov

področna turistična organizacija za razvoj zasebnih nastanitev

O zavodu

V Sloveniji je več kot tretjina vseh turističnih nastanitvenih enot v počitniških stanovanjih, počitniških hišah, v zasebnih apartmajih in sobah ter drugih podobnih nastanitvenih objektih (vir: statistični urad RS). Kljub njihovi množičnosti, trajnostnemu delovanju in spontani vpetosti v okolje, njihovega potenciala za razvoj 5-zvezdičnih doživetij v Sloveniji ne izkoristimo. Majhnost posameznega ponudnika ponudniku ne omogoča sredstev, ki bi jih potreboval za lasten razvoja in ker ga poleg tega omejuje tudi njihova nepovezanost, so v večini prepuščeni predpisom napisanih s strani drugih, “pomembnejših” turističnih deležnikov, brez njihovega sodelovanja. To se odraža v neusmerjenem, večkrat kaotičnem razvoju tega turističnega potenciala in razširjenosti sive ekonomije.
Zavod GSD je ustanovljen z namenom, da se manjši ponudniki turističnih nastanitev in sobodajalci lahko povežejo, presežejo majhnost posameznega ponudnika in si s skupnim nastopom omogočajo trajnostni razvoj ter stabilno poslovanje.

Področja dela

Zastopanje ponudnikov turističnih kapacitet pri odločevalcih
Organizacija seminarjev in delavnic
Obveščanje članov o zakonodajnih novostih