Davčne obveznosti in socialni prispevki

Dohodek iz oddajanja premoženja v najem, ki ga fizična oseba dosega v okviru organizirane dejavnosti, je obdavčen kot dohodek iz dejavnosti ( III.3. poglavju ZDoh-2).

Davčna osnova od dohodka iz dejavnosti se lahko ugotavlja:

a)    z upoštevanjem dejanskih prihodkov in dejanskih odhodkov

 • na podlagi vodenja enostavnega ali dvostavnega knjigovodstva,
 • dohodek iz dejavnosti se všteva v letno davčno osnovo za odmero dohodnine.

b)    z upoštevanjem dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov v višini 80% prihodkov

 • na podlagi enostavnih evidenc (evidenca izdanih računov, prometa na TRR, evidence osnovnih sredstev),
 • dohodek iz dejavnosti je dokončen davek in se ne všteva v letno davčno osnovo za odmero dohodnine,
 • dohodnina se obračuna po proporcionalni stopnji 20% (4% obdavčitev)

Obračun in plačilo dohodnine

 • davčni obračunu za določitev davčne osnove o (dohodek iz dejavnosti) se predloži davčnemu organu do 31.3. tekočega leta za preteklo leto
 •  doplačilo/vračilo glede na medletno plačilo
 •  podlaga za določitev akontacij za tekoče leto 

Sobodajalec akontacijo dohodnine plačuje v trimesečnih obrokih, če predhodna dohodnina znaša do 400 EUR, in v mesečnih obrokih, če predhodna dohodnina znaša nad 400 EUR.

Sobodajalec, ki že med davčnim letom priglasi prenehanje opravljanja dejavnosti, mora davčni obračun davčnemu organu predložiti najkasneje v 60 dneh po zaključku opravljanja dejavnosti.

Dodatne informacije na spletni stran FURS

Prispevki za socialno varstvo

Fizične osebe plačujejo prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter zdravstveno zavarovanje glede na registracijo za opravljanje dejavnosti in sicer:

 • kot registrirana fizična oseba vpisana v Poslovni register RS – maks 5 mesecev, pavšalni prispevki – 27,09 EUR mesečno – plačilo: do 15. v mesecu za pretekli mesec ali do 31.1. za tekoče leto v celoti oz. v roku 30. dni od vpisa v PRS;
 • kot DOPOLNILNA DEJAVNOST  – popoldanski s.p. –  pavšalni prispevki – cca. 64,92 EUR mesečno – plačilo: do 15. v mesecu za pretekli mesec
 • kot REDNA DEJAVNOST  – s.p. – polni prispevki: delojemalec, delodajalec – glede na višino plače – plačilo: do 15. V mesecu za pretekli mesec

Davčno potrjevanje računov

 • Sobodajalec je za opravljeno storitev gostu dolžan izdati račun.
 • V primeru plačila računa z gotovino ali s kreditno kartico mora sobodajalec račun davčno potrditi.
 • V ta namen sobodajalec potrebuje aplikacijo z davčno blagajno – npr. Čebelica.biz – do 25 računov/mesec – brezplačno ali knjigo vezani računov.
 • Za namen davčnega potrjevanja računov Sobodajalec preko portala eDavki pridobi namensko digitalno potrdilo.
 • V prehodnem obdobju, do 31. decembra 2017 lahko sobodajalci izvajajo postopek davčnega potrjevanja računov tudi z uporabo vezane knjige računov, za katerega v 10-ih dneh preko mini davčne blagajne – brezplačne aplikacije za davčno potrjevanje računov, pridobijo davčno potrditev računa.
 • Če gostje nočitve plačajo agenciji, rezervacijskemu sistemu, ki sobobajalcu plačilo nakaže, davčno potrjevanje računov ni potrebno.
 • Predmet davčnega potrjevanja tudi niso računi, ki jih sobodajalec izda turistom  za turistično takso, tudi če jo le ti plačajo v gotovini, glede na to, da sobodajalec takso »pobira« v imenu in za račun občine.
 • V primeru trženja preko posrednikov oziroma ponudnikov oglaševanja, ki imajo sedež izven Slovenije (Airbnb, Booking.com…), mora sobodajalec od prejete storitev takega ponudnika (njegove provizije) plačati 22% DDV.
 • Če se sobodajalec  identificira za namene DDV samo kot prejemniki teh storitev, mesečno predlaga obračune DDV v elektronski obliki (v sistemu eDavki) in nima pravice do odbitka DDV.
 • Če je sobodajalec identificiran za namene DDV le kot prejemnik storitev posredovanja (Airbnb, Booking.com…), to pomeni, da mora plačati DDV od prejetih storitev posredovanja, za ostale dobave, ki jih kot mali davčni zavezanec opravi na ozemlju Slovenije, pa na računu DDV ne obračuna.
 • Sicer davčni zavezanci, identificirani za namene DDV, obračunavajo DDV po nižji stopnji 9,5 %.