Izobraževanja

Glede na predpise, razvoj informacijskih sistemov in nastajanja novih dobrih poslovnih praks izvajamo strokovna predavanja, delavnice, izobraževanja in individualne posvete za sobodajalce, manjše gostince, osebe, ki opravljajo nastanitveno dejavnost na kmetiji in lokalne turistične organizacije.

Aktualne teme so:

1. Od registracije dejavnosti sobodajalca do sprejem turistov in mesečnega poročanja

Obveznosti pred prvo nastanitvijo turistov:

 • Registracija dejavnosti, davčna obveznost, obveznost do ZPIZ, vpis v RNO
 • Priprava nastanitvene enote – dokumenti in soglasja, minimalni pogoji opremljenosti in storitev, kategorizacija
 • Vzpostavitev poročanja v aplikacijo eTurizem in vodenja knjige gostov
 • Požarni red

Obveznosti ob nastanitvi turistov:

 • Dnevno poročanje v eTurizem – turistična prijava gostov in poročanje turistične takse
 • Izstavitev računa
 • Promocijska in turistična taksa
 • Mesečno poročanje v aplikacijo eTurizem za Statistični urad Slovenije

Udeležence seznanimo z možnimi oblikami opravljanja in registracije dejavnosti, obveznostmi in postopkom ureditve nastanitvene enote (stanovanja ali drugega prostora) za kratkoročno oddajanje in poslovanjem v skladu s slovensko zakonodajo.

Poudarek je na dejavnosti sobodajalcev (55.203), a večji del vsebin velja tudi za ostale izvajalce nastanitvene dejavnosti (kmete in gostince).

2. Uporaba informacijskih rešitev v turizmu

 • Uporabnost in funkcionalnosti rezervacijskih sistemov (OTA), recepcijskih sistemov (PMS) rezervacijski in channel managerjev.
 • Predstavitev rezervacijskih sistemov booking.com, airbnb in tripadvisor..
 • Kako channel managerji in druge povezave informacijskih sistemov olajšajo delo ponudnikom nastanitev – tok podatkov od oglasa v rezervacijskem sistemu do plačila turistične in promocijske takse.

Informacijski sistemi, aplikacije in internet so osnovno podporno okolje vsakega ponudnika manjših turističnih nastanitev.

Udeležence seznanimo z aktualnimi informacijskimi sistemi (OTA, PMS, channel managerji), njihovimi funkcionalnostmi in pokažemo celostni primer vodenja poslovanja.

3. Kategorizacija nastanitvenih obratov

 • Celostni vpogled v sistem kategorizacije.
 • Izvedba kategorizacije na praktičnem primeru.

Udeleženci dobijo vpogled v pravni okvir kategorizacije in se pripravijo na izvedbo kategorizacije po pravilniku o kategorizaciji nastanitvenih obratov z vpeljanimi standardi HOTELSTARS.

Izvedene delavnice in predavanja:

 • Predavanje o predpisih za opravljanje dejavnosti sobodajalstva na seminarjih Airbnb, ki jih je organiziral Planet GV;
 • Predavanje o rezervacijskih sistemih za LTO Sotočje;
 • Predavanje o rezervacijskih sistemih na srečanju Združenja turističnih kmetij Slovenije;
 • Predavanje o predpisih in pogojih za opravljanje dejavnosti za Zeleni Kras;
 • Predstavitev primera razpršenega hotela na delavnici Razvojne agencije Sora;
 • Predavanje o rezervacijskih sistemih in razpršenem hotelu za Posoški razvojni center;
 • Delavnica; Obveznosti sobodajalca in trženje nastanitev, Občina Dobrava Polhov Gradec;
 • Predavanje; Prihodnost razvoja manjših ponudnikov v razpršenem hotelu, Sevnica;
 • Predavanje; Sobodajalstvo kot priložnost, zaslužek in svetovni trend, občina Tržič;
 • Predavanje; Kako postati uspešen sobodajalec, Posoški razvojni center;
 • Predstavitev poročanja v eTurizem in drugih novosti za sobodajalce, Ljubljana;
 • Posvet o priložnostih v turizmu; Kako postati uspešen sobodajalec, Zavod Celeia Celje;
 • Delavnica; Kako izkoristiti razvojne priložnosti v turizmu in sobodajalstvu?, Zavod Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika;
 • Predavanje; Kako izkoristiti turistične informacijske sisteme, poenostaviti delo in se izogniti dvojnim rezervacijam;
 • Srečanje sobodajalcev Ljubljana;
 • Delavnica; Novosti v kategorizaciji nastanitvenih obratov po uvedbi standardov Hotelstars, Razvojna agencija Sotla