Obračun socialnih prispevkov za sobodajalce, fizične osebe

vpisane v Poslovni register Slovenije, ki ga vodi AJPES (do 5 mesecev na leto do 15 ležišč) in

·         za „popoldanske“ samostojne podjetnike, ki opravljajo dejavnost kot dopolnilno dejavnost in so drugje redno zaposleni (celo leto nudijo neomejeno število ležišč).


Postopek

  1. Sobodajalcu predizpolnjen obračun socialnih prispevkov pripravi davčni organ do 10. v mesecu za pretekli mesec.
  2. Davčni organ predizpolnjen obračun socialnih prispevkov odloži sobodajalcu v portal eDavki, kjer ga sobodajalec lahko preveri in popravi do 15. v mesecu.
  3. V kolikor sobodajalec predizpolnjen obračun socialnih prispevkov ne popravi do 15. v mesecu, postane veljaven in  je sobodajalec dolžen plačati prispevke do 20. v mesecu za pretekli mesec.

Možnosti prijave v portal eDavki https://edavki.durs.si sta:             

  • z digitalnim potrdilom (brezplačno digitalno potrdilo je SIGEN-CA)ali
  • s pomočjo pooblaščene osebe (ki ima digitalno potrdilo).

Opomba:

Sobodajalcem predizpolnjen obračun socialnih prispevkov s strani davčnega organa ne prinaša dodatnih zavezujočih obveznosti.

Sobodajalcem daje možnost vpliva na obračun socialnih prispevkov. V kolikor sobodajalec ne želi pogledati ali spremeniti svojega obračuna socilanih prispevkov v portalu eDavki, le te plača  do 20-ega v mesecu za pretekli mesec . Višine prispevkov se zaradi omenjenga postopka ne spreminjajo.