Obrazci

Obrazec fizične knjige gostov
– Fizična knjiga gostov

Obrazci za kategorizacija apartmaja, počitniške hiše in stanovanja:
– Kategorizacijski list za apartma, počitniško hišo in stanovanje
– Evidenčni list za apartma, počitniško hišo in stanovanje
– Poročilo o samoocenitvi za apartma, počitniško hišo in stanovanje

Obrazci za kategorizacijo zasebne (turistične) sobe:
– Kategorizacijski list za sobo
– Evidenčni list za sobo
– Poročilo o samoocenitvi za sobo

Obrazci za kategorizacija penziona, gostišča, motela in hotela:
– Kategorizacijski list za penzion, gostišče, motel, hotel
– Evidenčni list za penzion, gostišče, motel, hotel
– Poročilo o samoocenitvi za penzion, gostišče, motel, hotel

Obrazci za kategorizacijo kmetije z nastanitvijo samo v sobah ali v sobah in apartmajih:
– Kategorizacijski list za kmetije z nastanitvijo – nastanitev samo v sobah
– Evidenčni list za kmetije z nastantvijo – nastanitev samo v sobah
– Poročilo o samoocenitvi za kmetije z nastanitvijo – nastanitev samo v sobah

– Kategorizacijski list za kmetije z nastanitvijo – nastanitev v sobah in apartmajih
– Evidenčni list o ocenitvi kmetije z nastanitvijo – nastanitev v sobah in apartmajih
– Poročilo o samoocenitvi kmetije z nastanitvijo – nastanitev v sobah in apartmajih

Vzorec za podpis soglasja solastnikov v večstanovanjski stavbi
Vzorec za soglasje solastnikov v večstanovanjski stavbi

Vzorec vloge za izdajo listine s katero se šteje, da ima stanovanje uporabno dovoljenje
Vzorec vloge za izdajo listine s katero se šteje, da ima stanovanje uporabno dovoljenje