Obvezen izbris podatkov gostov iz knjige gostov

V skladu z Zakonom o prijavi prebivališča in 3 členom Pravilnika o prijavi in odjavi gostov ste podatke gostov v knjigi gostov dolžni hraniti eno leto in jih nato zapisniško izbrisati in uničiti.


Drugače povedano, iz knjige gostov ste dolžni izbrisati podatke gostov, katerih odhod je bil med 1.1. in 31.12. pred preteklega leta, torej vse goste, ki v pred preteklem letu pri vas čez novo leto niso prespali.

O izbrisu morate napravite zapisnik.

Obvezne sestavine zapisnika:

– datum izbrisa podatkov,
– naziv objekta,
– identifikacijska številka objekta iz registra nastanitvenih obratov,
– podatek od katere do katere zaporedne številke vpisov v knjigo gostov ste goste izbrisali.Primer vsebine zapisnika:


»

Zadeva: Zapisnik o izbrisu podatkov gostov iz knjige gostov za leto 2018


Dne __________  smo (sem) v skladu z Zakonom o prijavi prebivališča in 3 členom Pravilnika o prijavi in odjavi gostov opravili izbris podatkov gostov iz (elektronske / fizične) knjige gostov za:


Naziv objekta: _____________
ID objekta: _(RNO št.)_
od zaporedne št. ______
do zaporedne št. ___________

                                                                                                   Podpis
«

V kolikor uporabljate elektronsko knjigo gosta, se v zvezi z zapisnikom obrnite na ponudnika elektronske knjige gostov.

Uporabniki aplikacije eTrips ob izbrisu podatkov, ki jih opravi eTrips sam v skladu z zakonom, prejmejo obvestilo o Izbrisu po e-pošti.