Predpisi in obveznosti sobodajalca

Oddajanje sob, stanovanj in počitniških hiš za kratek čas oziroma sprejemanje gostov na prenočevanje se obravnava kot opravljanje gostinske dejavnosti, nosilec se mora registrirat za opravljanje dejavnosti in postane sobodajalec ter prejema prihodke iz dejavnosti. Stanovanje se na trgu ponuja po dnevni ceni.

Sobodajalec je oseba, ki gostom v lastnem ali najetem stanovanju, s soglasjem pristojnega organa samoupravne lokalne skupnosti pa lahko tudi v drugih prostorih, nudi nastanitev z zajtrkom ali brez.

Izpostavljeni predpisi, ki urejajo prenočevanje gostov (turistov) v stanovanju:

Zakonu o gostinstvu

Pravilnik o minimalnih tehničnih pogojih in o obsegu storitev za opravljanje gostinske dejavnosti

Pravilnik o kategorizaciji nastanitvenih objektov

Pravilnik o načinu vpisa sobodajalcev v Poslovni register Slovenije

Stanovanjski zakon

Zakon o prijavi prebivališča

Pravilnik o prijavi in odjavi gostov


Zakon o dohodnini

Zakon o gospodarskih družbah

Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju

Zakon o davčnem potrjevanju računov – ZDavPR

Leave a Comment

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja