Vodenje knjige (evidence) gostov

A). Z neposrednim poročanjem v aplikacijo eTurizem in istočasnim ročnim vodenjem knjige gostov

B). S poračanjem v aplikacijo eTurizem preko programske opreme in avtomatskim vpisom gostov v elektronsko knjigo gostov v sklopu programeske opreme:  (npr. eTrips, Bentral, iGost, Snapguest);Potek in posebnosti prijave / odjave gosta:

 • prijava gostov najkasneje v 12-ih urah po prihodu
 • prijavijo se vsi gostje, ne samo »vodja«
 • o prijavi se o gostih se sporoča naslednje podatke: priimek in ime, spol, rojstni datum, vrsto in št. javne listine s fotografijo, državljanstvo, datum prihoda, datum odhoda (ob prijavi ni obvezen);
 • datum odhoda sporočiti vsaj 12 ur pred odhodom;
 • prav tako sporočiti spremembe datuma odhoda.

Dodatno

 • zakon o prijavi prebivališča ne omejuje dolžine bivanja
 • tujci iz EU morajo po 90-ih dneh sami urediti prijavo začasnega bivanja (Zakon o tujcih)
 • državljanom iz tretjih držav je bivanje na območju EU omejeno na 90 dni v 180 dnevnem obdobju
 • prijava osebe do 15-ega leta v spremstvu staršev in pri prijava organiziranih skupin nad 8 oseb zahteva manj podatkov
 • nekaterih tujih črk program egost ne podpira, zato se jih ne sme uporabljati
 • v primeru kontrole prijavljenih oseb s strani policije, policisti lahko napravijo nenapovedan obisk nastanitvenih prostorov
 • podatke prijavljenih gostov je potrebno hraniti 1 leto, nato jih trajno uničiti
 • uničenje knjige gostov v primeru ročnega vodenja mora biti opravljeno z zapisnikom, v primeru nakupa / zakupa programske opreme (recepcijski programi), mora za uničenje podatkov zagotoviti izdelovalec programa
 • katerikoli stanodajalec je dolžan v 3 dneh prijaviti bivanje osebe, katere bivanje bo krajše kot 90 dni na policijsko postajo na predpisanem obrazcu
 • oseba, ki bo pri stanodajalcu bivala več kot 90 dni, mora v 3 dneh prijaviti začasno prebivališče