O napovedi premierja Roberta Goloba o zamejitev kratkoročnega oddajanja nepremičnin za turizem

Premier Robet Golob je 18.12.2023 podal izjavo o nujnosti regulacije kratkoročnega oddajanja, kot da trenutne stroge regulacije kratkoročnega oddajanja stanovanj kot opravljanja dejavnosti 55.203 (t.i. dejavnosti sobodajalcev) vlada ne bi poznala. Če bi se izjava o regulaciji trenutnih najemnih razmerij navezovala na na regulacijo najemnih razmerij v skladu s stanovanjskim zakonom, ki v sedanjem stanju povzroča pretrese pri preskrbi s stanovanji, bi bila na mestu. Dodatna regulacija kratkoročnega oddajanja pa vsekakor ni potrebna in je za državo škodljiva iz več vidikov. 

Trenutna regulacija kratkoročnega oddajanja stanovanj v Sloveniji tudi ni primerljiva z regulacijami  v drugih evropskih državah, je bistveno strožja in posnemanje ukrepov iz tujine tudi zato ni na mestu.

Predvidena dodatna regulacija kratkoročnega oddajanja stanovanj kot dejavnosti bo negativno vplivala na slovenski turizem in z njim povezanim gospodarstvom ter blaginjo družbe. Državi bo zmanjšala davke, občinam turistično takso in sobodajalcem ter z gostinstvom in turizmom povezanimi dejavnostmi prihodke.

Dolgoročna najemna razmerja bodo na drugi strani še naprej ostala ohlapno regulirana, kar pomeni, da jih država in občine ne morejo realno spremljati, nadzorovati in v primeru kršitev sankcionirati. Zato bodo problemi na trgu preskrbe s stanovanji ostali.

Vlada bi morala problem stanovanjske politike reševati na področju dolgoročnega oddajanja stanovanj, kjer se najemodajalci z neprijavljenim oddajanjem nekontrolirano in nesledljivo izogibajo prekomerni 23,5% obdavčitvi, kjer se izogibajo prestrogi obvezi, da  z najemnikom v primeru najemnega razmerja za nedoločen čas ne morejo prekiniti pogodbe pod razumnimi in uravnoteženimi pogoji, ampak morajo najemniku priskrbeti enakovredno najemniško stanovanje za enako najemnino in na koncu se prav takoin na koncu najemodajalci  (ne registrirani sobodajalci), lahko samo po stanovanjskem zakonu sklepajo navidezne kratkoročne najemne pogodbe in oddajajo kratkoročno v škodo vseh na tem področju lahko na črno ukvarjajo s kratkoročnimi najemnimi razmerij.

Na področju kratkoročnega oddajanja kot opravljanja dejavnosti 55.203 (t.i. dejavnosti sobodajalcev) je bila letos sprejeta evropska regulativa DAC7, ki bo državi omogočila vpogled v vse kratkoročne oddaje stanovanj preko glavnih rezervacijskih sistemov (airbnb in booking.com). Ker bo država preko tega mehanizma dobila nad kratkoročnim oddajanjem popoln pregled in je dodatna regulativa kratkoročnega oddajanja nepotrebna, škodljiva, mogoče določenim krogom le populistično všečna.

https://www.24ur.com/novice/slovenija/sobodajalci-golobu-smo-gresni-kozel-za-spodletelo-stanovanjsko-politiko-drzave.html

https://www.rtvslo.si/gospodarstvo/omejitev-kratkorocnega-oddajanja-stanovanj-za-turizem/692230