O zavodu

Zavod GSD

Cilji zavoda

Naš zavod je glas malih sobodajalcev v Sloveniji, ki skozi svojo zavzetost, odličnost in vpetost v lokalno okolje, domačim in tujim obiskovalcem omogočajo avtentično izkušnjo gostoljubnosti slovenskih domov.
Naš cilj je aktivno sodelovanje pri oblikovanju poštene, v praksi izvedljive zakonodaje in spodbudnega poslovnega okolja za odgovorno sobodajalstvo v Sloveniji in EU, ob tem pa kontinuirano izobraževanje članov za doseganje odličnosti ponudbe.

Zgodovina

Skozi čas

Ob osamosvojitvi Slovenije so se sobodajalci združevali v turističnih društvih pod okriljem Turistične zveze Slovenije. Od leta 1999 do leta 2005 je v Gospodarski zbornici Slovenije delovala Sekcija sobodajalcev. Na predlog Sekcije sobodajalcev v Gospodarski zbornici Slovenije je bil dne 26.11.2001 ustanovljen današnji Zavoda gostoljubnost slovenskih domov, ki je po letu 2005 nadaljeval delo sekcije sobodajalcev.
Povzetek nekaterih dosežkov in razvojnih aktivnosti Zavoda Gostoljubnost slovenskih domov ter njegovih predhodnikov na področju dejavnosti sobodajalcev in manjših turističnih ponudnikov od leta 1996 dalje lahko preberete na prehodnih spletnih straneh zavoda.

Cilj, poslanstvo, vizija

Cilj

Vzpostaviti prepoznavnost manjših turističnih ponudnikov kot svojevrstne ponudbe, ki temelji na gostoljubnosti, domačnosti in tradiciji in je samostojni, ne zgolj dopolnilni turistični segment.

Poslanstvo

Vzpostavljanje pogojev za razvoj in rentabilno poslovanje manjših turističnih ponudnikov nastanitev s pomočjo novih oblik trženja, poslovanja, medsebojnega sodelovanja in povezovanja.

Vizija

V Sloveniji želimo oblikovati raznoliko in prepoznavno ponudbo odličnih manjših turističnih nastanitev, ki Sloveniji in svojim članom omogoča trajnostni razvoj in dolgoročne pozitivne poslovne rezultate.