Vpis v register nastanitvenih obratov (RNO) in uporaba aplikacije eTurizem

Vpis nastanitvenega obrata (objekta) v register nastanitvenih obratov se od 28.2.2018 na izpostavi AJPES izvede sočasno z odpiranjem ene od nastanitvenih dejavnosti.

Po vpisu objekta v RNO, je vaš naslednji korak vzpostavitev uporabe aplikacije eTurizem. Vzpostavitev aplikacija eTurizem se lahko opravi le z digitalnim potrdilom.

Vzpostavitev uporabe aplikacije eTurizem ne morete opraviti osebno na izpostavi AJPES !

PREBERITE AJPES OBVESTILO: RNO4-o


Če digitalnega potrdila nimate, lahko brezplačno digitalno potrdilo SIGEN-CA naročite osebno v izpostavi AJPES ali na portalu AJPES.

Z aplikacijo eTurizem:

  • DNEVNO POROČATE in na policijo prijavljate goste v 12-ih urah
  • istočasno s prijavo gostov občini posredovali podatek o obveznosti plačila turistične takse,
  • MESEČNO POROČATE do 10-ega vsakega meseca Statističnemu uradu RS (SURS) posredovali podatke o razpoložljivosti vaših nastanitvenih zmogljivosti v preteklem mesecu in s tem zadostili poročanju SURS-u.

Z dnevnim poročanjem oziroma prijavo gostov in enkratnim mesečnim vnosom dodatnih podatkov za SURS, vsem trem subjektom (policiji, občini in SURS-u) posredovali vse predpisane podatke.

Za izračun mesečnega nakazila turistične takse s samo uporabo aplikacije eTurizem je potreben ročen izračun mesečnih taks po prijavah vaših gostov in do 25. v mesecu opraviti nakazilo na račun občine za pretekli mesec.

Recepcijski programi za prijavo gostov, vodenje knjige gostov in koledarja zasedenosti vse opisane operacije izvajajo avtomatsko.

Dodatna uporaba programskih rešitev
 za poenostavitev recepcijskega dela (in večkanalno trženje – channel maneger-ji)

V kolikor imate namen poleg aplikacije eTurizem uporabljati dodatno programsko opremo, ki sama usklajuje koledarje zasedenosti med več rezervacijskimi portali, ki nudi izstavljanje računov z davčno blagajno, potem že sedaj prihranite in poenostavite, če za vpis v RNO in vzpostavitev uporabe eTurizma pooblastite ponudnika recepcijske programske opreme, ki vas bo povezal z aplikacijo eTurizem in vam dodatno nudil elektronsko knjigo gostov, izstavljanje računov z davčno blagajno in sinhronizacijo z vodilnimi rezervacijskimi sistemi.

Edina celostna aplikacija na slovenskem trgu, v kateri podatkov ni potrebno 2x prepisovati je Etrips:

https://issuu.com/etrips/docs/etrips_ena_aplikacija_za_vse


Poleg aplikacije Etrips v aplikacijo eTurizem poročajo in poenostavljajo recepcijsko delo naslednje aplikacije; iGost, Bentral, Bookcik, Snapguest in ProGost. Omenjene aplkacije imajo rezlične obsege uporabnosti in različne modele plačila uporabe. Več preberite v našem zavihku INFORMATIKA.

Aplikacija Snapguest na operacijskem sistemu android in iOS, ki se uporablja na pametnih telefonih in tablicah, s skeniranjem osebnih dokumentov poenostavlja zajem podatkov gostov, vendar je omejena na prijavo in knjigo gostov. Ponudnik programske rešitve obljublja razširitev uporabnosti. 

Pomembno:

  • digitalno potrdilo je potrebno le za vzpostavitev uporabe aplikacije eTurizem, za nadaljno uporabo aplikacije (prijava gostov,…) potrebujete le uporabniško ime in geslo ali eno od programskih rešitev na trgu,
  • knjiga gostov ni sestavni del aplikacije eTurizem kot je to bilo v aplikaciji eGost. Knjigo gostov morate voditi ločeno s programsko opremo ali ročno na predpisanih obrazcih www.pisrs.si/Pis.web/npb/2016-01-3215-p1.pdf
  • za knjigo gostov zadostuje tudi izpis gostov iz aplikacije eTurizem v excel tabelo, ki napravite ob vsaki prijavi gostov ali spremembi odhoda že prijavljenih gostov.

Člani Zavoda GSD lahko za vpis v register nastanitvenih obratov (RNO) in za dostopa do aplikacije eTurizem pooblastite tudi Zavod GSD.
Za člane opravimo oba postopka brezplačno.

V primeru odločitve vam bomo poslali obrazec za zajem podatkov in pooblastilo.

Za osnovne informacije v zvezi s postopkom in vpisom v RNO ter vzpostavitvijo dostopa do aplikacije eTurizem nam lahko pišete na info@gsd.si ali nas pokličite na 01 434 26 66.

Na temo vpisa v RNO, vzpostavitve uporabe aplikacije eTurizem in registracije dejavnosti sobodajalca imamo pripravljeno usposabljanje za zaključene skupine.

Povezane vsebine: 
https://www.ajpes.si/Doc/Statistike/Druge_statistike/GostiInPrenocitve/eTurizem-kljucna_vsebinska_pojasnila.pdf