Pripombe na zakon o gostinstvu Zgos-1 v javni obravnavi

Zavod Gostoljubnost slovenskih domov, Združenju Sobodajalcev in Združenju lastnikov nepremičnin v Sloveniji skupaj podajamo pripombe na predlog novega Zakona o gostinstvu, ki je trenutno v javni obravnavi in se priporočamo za povabilo na usklajevalni sestanek kjer smo pripravljeni navedeno pojasniti in pomagati pri oblikovanju novega predloga Zakona o gostinstvu.

Pripombam na predlog Zakona o gostinstvu ZGos-1 prilagamo naslednje 3 priloge:

  • Pravno mnenje o izbranih ustavnopravnih vprašanjih vsebine predloga zakon o gostinstvu (Zgos-1), Inštitut IPRIS, prof.dr. Saša Zagorc, 2021. 
  • Odziv na predlog zakona, prof. dr. Janja Hojnik, Pravna fakulteta Univerze v Mariboru Katedra za pravo EU in mednarodno pravo, 2024
  • Komentar na gradivo predlagatelja zakona, Priloga 3, Ocena stanja in razlogi za sprejem predloga zakona, priloženo predlogu novega Zakona o gostinstvu v javni obravnavi. 

https://zgsd.si/wp-content/uploads/2024/06/Komentar-na-Prilogo-3-2024-ZGSD_ZS_ZLAN.signed.pdf

https://zgsd.si/wp-content/uploads/2024/06/ORIGINAL-Pripombe-ZGos-1_2024-k.signed.pdf

https://zgsd.si/wp-content/uploads/2024/06/Odziv-na-predlog-zakona-dr-Jana-Hojnik.pdf

https://zgsd.si/wp-content/uploads/2024/06/Komentar-na-Prilogo-3-2024-ZGSD_ZS_ZLAN-vsi-podpisi.pdf

https://zgsd.si/wp-content/uploads/2024/06/Pravno-mnenje-ustavnopravna-vprasanja-Zgos-12021.pdf

https://zgsd.si/wp-content/uploads/2024/06/ORIGINAL-Pripombe-ZGos-1_2024-potrjen-prejem.pdf